POGLAVLJE 9

Životna sredina, klimatske
promene i depopulacija u Srbiji

Jelisaveta Petrović

U ovom poglavlju osvetljava se jedan deo složenog spleta faktora koji utiču na proces depopulacije u Srbiji – ekološki i klimatski činioci depopulacije. U kojoj meri ekološki i klimatski faktori utiču na fertilitet, mortalitet i migracije kao osnovne komponente procesa depopulacije u Srbiji? U prvom delu poglavlja detaljno se analiziraju veze između klimatskih i demografskih promena te različiti klimatski i socio-demografski scenariji i traže se odgovori na pitanja kako će klimatske promene uticati na demografsku dinamiku, odnosno šta država u tom pogledu može da uradi. Drugi deo poglavlja posvećen je vezi između zagađenja vazduha i demografskih procesa. Visoke stope zagađenja vazduha povezane su sa povećanjem mortaliteta i morbiditeta, uglavnom od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti. Već primenom postojećih zakona i mera mogao bi se spasiti veliki broj ljudskih života i mogle bi se ostvariti značajne uštede. Klimatske promene i degradaciju životne sredine treba shvatiti kao važan faktor (buduće) depopulacije u Srbiji – bilo kroz direktan uticaj na kvalitet života, mortalitet, natalitet i migracije, bilo indirektno, kroz ekonomski pad i gubitak važnih prirodnih resursa.