POGLAVLJE 3

Odgovor na izazov depopulacije iz perspektive porodičnog života – da li je moguće uskladiti rodne uloge i dostići željeni broj dece?

Dragan Stanojević

Cilj populacione politike u Srbiji već decenijama je povećanje fertiliteta. Tom cilju se može težiti tako što, kao društvo, nastojimo da postanemo više „prijateljski nastrojeni“ prema porodici i pomognemo roditeljima da usklade rad i roditeljstvo u četiri domena: tržište rada, državna podrška roditeljstvu, odnosi unutar braka i porodice i položaj žena u društvu, odnosno nove rodne uloge. U svim ovim dimenzijama srpsko društvo je delimično „neprijateljski raspoloženo“ prema mladim porodicama i roditeljima. Stope nezaposlenosti mladih su visoke, a uslovi rada su loši i ne omogućavaju im da usklade poslovne i roditeljske obaveze. Predškolske ustanove se razvijaju, ali nedovoljno brzo i uglavnom u gradovima, dok nezaposleni roditelji teže upisuju decu u njih i teže dobijaju priliku da rade. Očevi po pravilu ne koriste roditeljstvo odsustvo, a žene nose veći teret brige o porodici i deci. Stavovi o rodnim ulogama su i dalje u velikoj meri tradicionalni, posebno kod niže obrazovanih muškaraca, mada se postepeno menjaju, naročito među obrazovanim stanovnicima. U ovom poglavlju detaljno se obrazlaže kako državna politika treba da bude usmerena na podršku roditeljima da usklade svoje porodične i radne uloge i da izgrade onaj tip bračnih i porodičnih odnosa koji njima najviše odgovara.