POGLAVLJE 8

Urbani i prostorni aspekti
depopulacije u Srbiji

Branislav Antonić

Pažnju javnosti već decenijama zaokuplja pitanje demografskog opadanja sela. Međutim, sa stanovišta uravnoteženog demografskog i društvenog razvoja Srbije, ključnu ulogu imaju gradovi srednje veličine, do 100.000 stanovnika. Ovi gradovi predstavljaju vezu između sela i varoši, s jedne strane, te velikih gradova koji brzo rastu, s druge. Mnogi od njih gube stanovnike i, ako je suditi po iskustvima zemalja iz regiona, u budućnosti će se taj trend nastaviti. Da li je moguće zaustaviti opadanje ovih gradova i da li se oni mogu prilagoditi novim demografskim tokovima? Kakve strategije se primenjuju kada su u pitanju pogranični, turistički, industrijski i drugi gradovi u Srbiji i regionu? U poglavlju o urbanim i prostornim aspektima depopulacije pokazuje se da decentralizacija i dekoncentracija te razvoj infrastrukture i viših gradskih funkcija predstavljaju ključ ne samo ravnomernog razvoja Srbije već i njenog demografskog razvoja. Detaljna analiza srpskih gradova srednje veličine pokazuje da je moguće razviti specifične strategije prilagođene pojedinim gradovima i pojedinim regionima koje će voditi ka pozitivnim demografskim ishodima.