POGLAVLJE 7

Starenje stanovništva

Gordana Matković

Pored toga što se smanjuje, stanovništvo Srbije i stari, a taj proces će se nastaviti u decenijama pred nama. Imajući to u vidu, u ovom poglavlju analiziraju se tri ključna izazova: reforma penzijskog sistema, reforma dugotrajne nege te smanjenje siromaštva starih. Predlaže se razmatranje niza temeljnih reformi, od parametarskih promena u obračunu penzija kako bi se postigao balans održivosti penzionog sistema i adekvatnosti penzija, preko mehanizama produženja starosne granice za penzionisanje i smanjivanja udela prevremeno penzionisanih lica, do preispitivanja pitanja uloge privatnog penzijskog osiguranja. Potražnja za dugotrajnom negom starih će rasti, a neka od pitanja koja se tim povodom otvaraju tiču se razvoja usluga u zajednici, reformi materijalnih davanja i uvođenja dodatnog osiguranja za dugotrajnu negu. Konačno, kada je reč o siromaštvu starih, razmatraju se opcije uvođenja garantovanog minimalnog dohotka za stare ili posebnog modula u program novčane socijalne pomoći. Time se postavljaju osnovne opcije za prilagođavanje ovih sistema novim demografskim okolnostima i donošenje odluka koje će morati da ispune niz očekivanja, od finansijske održivosti, preko adekvatnosti, do demokratičnosti.