POGLAVLJE 1

Depopulacija kao politički izazov u kontekstu globalnih
demografskih trendova

Volfgang Luc i Nikolas Gejli

Kroz istoriju, društva su gubila stanovnike zbog faktora na koje ljudi suštinski nisu mogli uticati, kao što su nestašice hrane, bolesti i ratovi. Danas u mnogim društvima regiona, pa i u Srbiji, broj stanovnika opada zbog odluka ljudi, od kojih su dve najvažnije – da rađaju manje i da migriraju. Sve projekcije pokazuju da će ta društva biti manja i starija. Stope fertiliteta neće rasti, a region nema kapacitet za migracione politike kakve vodi Zapadna Evropa. Šta u tim okolnostima Srbija i zemlje u regionu mogu da urade? Nove okolnosti zahtevaju nove populacione politike i zato je vreme da prestanemo, kao društvo, da se bavimo samo veličinom stanovništva i da počnemo da se bavimo njegovim kvalitetom, odnosno jačanjem ljudskih resursa društva. Cilj populacionih politika treba da bude manja, ali obrazovanija, radno aktivnija i zdravija populacija.